Na stiahnutie NA STIAHNUTIE
Postup POSTUP
Údaje ÚDAJE
Kontakt KONTAKT
Administrácia ADMINISTRÁCIA
Testovanie 5 TESTOVANIE 5
Testovanie 9
Ste tu > Skip Navigation LinksÚvod
Neprihlásený   |   Login
Logo T9Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií
Informačný portál pre elektronický zber údajov
Realizácia zberu: 9. 11. - 30. 11. 2020

Zber podkladov pre realizáciu Testovania 9-2021 sa bude vykonávať len elektronicky prostredníctvom programu, ktorý si môžete stiahnuť tu. Podrobný postup inštalácie je uvedený na tejto stránke. Výstupom z programu sú nasledovné podklady:

  • Návratka školy - vytlačená v papierovej podobe z programu
  • Jeden kódovaný súbor 9R_XXXXXX_2020.ZIP (kde XXXXXX je šesťmiestny kód vašej školy)

Po zadaní údajov do programu (podrobnejšie viď Postup vypĺňania) vytlačte Návratku školy a exportujte údaje (uvedený súbor) pre zaslanie elektronickou poštou. Vytlačená návratka obsahuje kontrolné číslo, ktoré presne zodpovedá vytvorenému súboru. Preto po akejkoľvek dodatočnej zmene údajov o žiakoch prípadne škole je nevyhnutné jednak nanovo vykonať export súboru a aj nanovo vytlačiť návratku školy. V opačnom prípade nebude možné údaje na ŠVS pri zhrávaní akceptovať. Návratku školy potvrdenú riaditeľom školy odošlite emailom (sken) alebo bežnou poštou na vaše spádové ŠVS. Pre odoslanie súborov použite e-mail, ktorý bude mať v prílohe uvedený kódovaný súbor a skenovanú potvrdenú návratku školy.. Nezasielajte žiadne údaje, súbory a návratky do NÚCEM-u!

Adresy ŠVS a ich spádové oblasti:

 
Bratislavský kraj Nitriansky a Trnavský kraj Žilinský a Trenčiansky kraj Banskobystrický kraj Prešovský a Košický kraj
ŠVS Bratislava
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
tel. 02/69 295 504
viktoria.stachova@svsba.sk

ŠVS Piešťany
Bernolákova 14
921 69 Piešťany
tel. 033/7352 817
ivona.rymarenkova@svspn.sk

ŠVS Liptovský Mikuláš
Hurbanova 6
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. 044/5526 221, 5526 220
svs@svslm.sk

ŠVS Banská Bystrica
Tajovského 25
975 73 Banská Bystrica
tel. 048/4231 757
zspp@svsbb.sk

ŠVS Michalovce
Okružná 3657
071 82 Michalovce
tel. 056/6872 801
testovanie9@svsmi.sk

Prosíme školy, aby nečakali s odoslaním údajov na posledný termín a odosielali ich čo najskôr. Termín doručenia materiálov je do 30. 11. 2020. Po spracovaní zásielky za školu na ŠVS si správnosť môžete odkontrolovať na tejto stránke. Vypĺňaniu údajov venujte náležitú pozornosť, pri akejkoľvek chybe je nevyhnutné celý proces zasielania zopakovať, čím sa spracovanie predĺži.

Upozornenie pre ZŠ, ktoré majú žiakov deviatych ročníkov, a osemročné gymnáziá, ktoré majú žiakov štvrtých ročníkov, a napriek tomu nedostali úvodný email s kódom:
Najskôr skúste na tejto stránke nájsť v zozname svoju školu, bude tam uvedený kód. Ak sa tam nenájdete, pre pridelenie kódu kontaktujte ŠVS Michalovce telefonicky alebo na adrese testovanie9@svsmi.sk. Tu zasielajte len otázky technického rázu, týkajúce sa programu.
Otázky ohľadom zaradenia žiakov do Testovania9-2021 smerujte na adresu testovanie9@nucem.sk.

Upozornenie pre školy, ktoré nemajú žiakov deviatych ročníkov a napriek tomu dostali úvodný email s kódom:
Na príslušné spádové ŠVS odošlite riaditeľom potvrdené vyhlásenie, že nemáte žiakov v deviatom ročníku. Vzor vyhlásenia si môžete stiahnuť tu.