Na stiahnutie NA STIAHNUTIE
Postup POSTUP
Údaje ÚDAJE
Kontakt KONTAKT
Administrácia ADMINISTRÁCIA
Testovanie 5 TESTOVANIE 5
Testovanie 9
Ste tu > Skip Navigation Links
Neprihlásený   |   Login
Ako začať vypĺňať údaje

V závislosti od toho, či na škole používate program Proforient, zvoľte jeden z nasledovných postupov:

A. Škola používa program Proforient:

Program pre vypĺňanie údajov nainštalujte presne do toho adresára, kde je program Proforient, t.j. ak sa pri inštalácii program pýta inštalovať do adresára napr. C:\SVS_Proforient ZS, ponechajte túto voľbu ak je program Proforient už nainštalovaný v tomto adresári, prípadne ju upravte tak, aby zodpovedala inštalácii Proforientu. Na otázku:
Adresár (napr. C:\SVS_Proforient ZS) už existuje. Má sa napriek tomu inštalovať do tohto adresára? Odpovedzte Áno.
Ďalej sa po úspešnej inštalácii spustí program Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. V hlavnom okne uvidíte žiakov deviateho ročníka svojej školy (ak ste ich mali v programe Proforient). V prípade chýbajúcich žiakov, uzavrite program Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. Doplňte ich v programe Proforient a po ukončení práce znova spustite program Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. Ďalší postup zadávania údajov je dole.

B. Škola používa program Proforient, ale na inom počítači:

Na počítači s programom Proforient vykonajte archiváciu. Archívny súbor PROF_xxxx2020_xxxx.zip z Proforientu preneste na počítač s programom pre vypĺňanie údajov pre Testovanie 9 a v ňom spustite voľbu Import z Proforientu. Ďalší postup zadávania údajov je dole.

C. Škola doteraz nepoužívala program Proforient

Údaje do ŠVS o predbežnom záujme žiakov 9. ročníka odoslala škola v lete inou formou. Vyžiadajte si údaje o žiakoch v spádovom ŠVS, databáza Vám bude zaslaná. Po zaslaní súborov zo ŠVS si v menu Import zvoľte adresár s doručenými súbormi Kxxxxxx.DBF a PAK_DAT.ZIP (kde xxxxxx je číslo Vašej školy). Po úspešnom importe doplňte prípadných chýbajúcich žiakov pomocou spínača Nový žiak a pokračujte v zadávaní údajov. Postup je dole.

D. Škola doteraz nepoužíva Proforient a údaje do ŠVS o predbežnom záujme žiakov 9. ročníka neodoslala.

Po nainštalovaní programu pre vypĺňanie údajov do ľubovoľného adresára, zadajte údaje pomocou voľby Zápis/oprava údajov v menu. Postup zadávania ďalších údajov je v nasledujúcom bode. Existujúce údaje žiakov z inej agendy je možné do programu importovať z Excelovskej tabuľky voľbou Import dát z Excelovskej tabuľky alebo Import zo školských agiend.

 

Hlavné okno programu:
Kliknite pre zväčšenie.

 

 Pri zadávaní údajov postupujte podľa jednotlivých bodov:

 

Prístup do uvedených častí je možný z tohto miesta programu:
(voľba v menu: Testovanie deviatakov/Zápis - oprava údajov - príprava podkladov)